Politica de confidentialitate

Drepturile de autor asupra intregului continut apartin in totalitate propietarilor Babyphoria.ro

Ne luam angajamentul sa folosim cele mai bune mijloace in vederea protejarii datelor pe care ni le-ai furnizat. Cand plasezi o comanda sau accesezi contul tau, folosim HTTPS, care cripteaza informatiile inainte de a fi trimise catre noi pentru a le securiza, pentru a le proteja astfel de o utilizare neautorizata.

Respectam drepturile clienților Babyphoria  conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

Poti fi sigur ca datele tale personale vor ramane confidentiale si  nu vor fi trimise de catre Babyphoria catre terți.

Babyphoria colecteaza date cu caracter personal si date cu caracter special (CNP), pe paginile Siteurilor sale, numai cu acordul voluntar al Membrului sau al Clientului, in urmatoarele scopuri:

  • - validarea, expedierea si facturarea comenzilor catre acesta;
  • - rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda sau un contract, la serviciile sau produsele achizitionate de catre acesta;
  • - pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
  • - trimiterea de newslettere si/sau alerte periodice, in format exclusiv electronic;
  • - contactarea acestuia, la cererea sa voluntara;
  • - contactarea acestuia, in chestiuni de Relatii cu Clientii;
  • - scopuri statistice.

Prin crearea Contului, in calitate de Membru sau Client, ti-ai  exprimat consimtamantul ca Babyphoria sa colecteze si sa adminstreze datele acestuia cu caracter personal, in conditiile si cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

 

Dreptul de acces la date

Oricare Membru sau Client, are dreptul de a obtine de la Babyphoria, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

 

Dreptul de interventie asupra datelor

In calitate de client, ai  dreptul de a obtine de la Babyphoria, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, in mod gratuit:

  • dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
  • dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;